Výmena stúpacích rozvodov

V súčasnosti sme v období, kedy naše bytové domy prebiehajú komplexnými obnovami vo všetkých smeroch tj.:

 • Hydraulické vyregulovanie UK a TUV
 • Odovzdanie, výroba a regulácia tepla a teplej úžitkovej vody na päte domu – KOS.
 • Výmena zvislých rozvodov KANALIZÁCIE
 • Výmena zvislých rozvodov VODY ,SV,TV,C-TV
 • Výmena zvislých rozvodov PLYNU
 • Výmena elektrických rozvodov a iné

 

Po schválení legislatívy sa môžu začať práce v Bytovom dome v bytových jadrách. Spracuje sa Harmonogram vstupu do bytov. Práce pri komplexnej výmene stúpacích  rozvodov trvajú  jeden deň, prebiehajú  nasledovne:

 • Demontáž  bytových zástien a búracie práce cca od 8 00hod do 12 00 hod.
 • Odpojenie WC a Vody, následná montáž
 • Kanalizačného potrubia a rozvodov SV,TV a C-TV.   

 

Vzhľadom na technický stav potrubných rozvodov ZTI v súčasnosti je jediným riešením ich výmena. Samozrejme ich komplexná výmeny je dosť finančne náročná, ale treba to posudzovať z hľadiska dlhodobejšieho, určite čiastočné výmeny alebo odstraňovanie porúch sú drahšie ako ich komplexná výmena. Pokiaľ spoločenstvo rieši sústavné problémy a poruchy na stúpačkových rozvodoch, určite správnym riešením aj keď drahším je ich kompletná výmena, teda Kanalizácia ,voda a  plyn naraz – menej prestojov 1x demontáž zástien, 1x montáž zástien, ale hlavne komplexné poriešenie sietí ZTI.

Na obrázku vidíte NESPRÁVNE napojenie WC na stúpačku kanalizácie, preto je potrebné pri všetkých  technológiách postupovať  odborne v zmysle normy.   

 

Dokončenie potrubného rozvodu SV, TV, TV-C, následná tlaková skúška – prevádzková , montáž potrubného rozvodu PLYNU Cu. Po montáži všetkých technologických častí rozvodov a ich odskúšaní a uvedení do prevádzky nastupuje ,montáž protipožiarného systému HILTI,prekostrenie ,uzemnenie potrubia , kompletáž  zásten, osadenie záchodových mís.

 

Takýto zvolený scenár výmeny ZTI a plynu je navrhovaný pre väčšie aj menšie bytové domy – závisí to od počtu podlaží, od počtu výmeny  rozvodov v 1 bytovom jadre – tento postup sa uplatňuje pri komplexnej výmene stúpačkových rozvodov ZTI:

 • KANALIZÁCIA
 • VODA
 • PLYN 

 

Celkový postup prác ako aj jednotlivé odstávky v bytoch budú prekonzultované s vlastníkmi bytov pri tvorení harmonogramu prác.

V prípade neúčasti čo i len jedného bytu na stúpačkovej zostave sa práce nemôžu začať,  pre kompaktnosť sústavy ZTI. 

 

POUŽITÉ MATERIÁLY pre ROZVODY :

KANALIZÁCIA:

 • Rehau Raupiano
 • Uponor Decibel

VODA:

 • Viega Smartpress
 •  Rehau Rautitan Stabil
 • Viega Sanpress Inox

PLYN:

 • meď – lisovaná Cu – Viega Profipress           
 • Viega Sanpress Inox G -plyn