Referencie

 • SVB 180. bj. Sídlisko stred  Vyhne
 • SVB 52. bj. Baltská 9 Bratislava
 • SVB 24. bj. Latorická 1,3,5 Bratislava
 • SVB 18. bj. Pri Červenom Kríži 1 Nitra
 • SVB 18. bj. Pri Červenom Kríži 5 Nitra
 • SVB 12. bj. č.448 Žiar nad Hronom
 • SVB 52. bj. Mlynarovičova 6 Bratislava
 • SVB 52. bj. Mlynarovičova 10 Bratislava
 • SVB 32. bj. č. 1117 Vráble
 • SVB 32. bj. č. 1119 Vráble
 • SVB 32. bj. č. 1225 Vráble
 • SVB 32. bj. Babuškova 5 Bratislava
 • SVB 24. bj. č. 564 Žiar nad Hronom
 • SVB 12 .bj. č. 925/5,6 Trebišov
 • SVB 8 vchodov ležatý rozvod ,Komenského 2222/87, Trebišov
 • SVB 48 .bj. Hronská 8/10 Bratislava
 • SVB 72 .bj.Usteckoorlická Bardejov
 • SVB 32 .bj.Nejedlého 47 Bratislava
 • SVB 36. bj. č. 582 Žiar nad Hronom
 • SVB 80. bj Muškátova 36,38 Bratislava
 • SVB 40. bj. Kalinčiakova Zlaté Moravce
 • SVB 48. bj. č. 460 Žiar nad Hronom
 • SVB 96. bj. č.2222/87 Trebišov
 • SVB 64  b.j Lotyšská 2-8 ,Bratislava
 • SVB 33 b.j  ul.Bardejovská 359,Svidník
 • SVB 72b.j ul.Hornádska 16,Bratislava

 

Výmena zvislých a ležatých rozvodov zdravotechniky

Bytové domy 2014

- ul. Hronská 8,10 Bratislava,   Lehota  0905 717 609, Tarajová 0903 447433  
- ul. Babušková 5 BA
- ul. Nejedlého 47, 49 BA, Ing. Hartl 0905 586 517
- ul. Bullová 5,7  BA,  p.Malačina,  ležatý rozvod vodovod, BD -Dúbravka s.r.o 0264461611   
- ul. Muškátová 36,38 BA
- ul. Lotýšská 2-8 BA  ,  Ing. Palkovič 0903 473 407   Sprava domov SBD Bratislava II.
- ul. Hornadská 16 BA  Šišková  0903 700 191
- ul. Karpatské námestie 21,23,25 BA  Ing.Bilík  0905 613 901
- ul. Homolová 19, BA   Mgr.Ralbovská 0903 318 942 Údržba domov s.r.o
- ul. Prostejovská 15, Bardejov Kvočka  0905 848 844
- ul. Latorická 1,3,5, BA   Ing.Fabok 0905 472 548
- ul. Korytnická 3 BA   p.Koroš  0905 900 555  Spokojné bývanie s.r.o
- ul. Rajčianská 14,16,18, BA   Ing. Stanová  0903 208 171  A-DOMUS
- ul. Mlynarovičová 10, BA
- ul. Sov.Hrdinov 8,10,12 Svidník   Ing. Kosár
- ul. Bardejovská 12,14,16 Svidník
- ul. Ipeľská 3 BA  Kotlárová 0904 267 265
- ul. Komenského  12-16 Trebišov Ing. Giba  0908 354 374
- ul. Baltská 9, BA
- ul. Letná 4-8 Trebišov Ing. Giba 0908 354 374
- ul. Ipeľská 13 BA Ing. Pribula   0903 413 046  SVB a NP IPEĽ
- ul. Drobného 8,10 BA   Ing. Ralbovská 0903 318 942
- ul. Škulthetyho 1924/4 Trebišov Ing. Giba  0908 354 374
- ul. Karpatské námestie 21,22 BA   Ing. Bilík 0905 613 901
- ul. Púpavová 24  BA  Ing. Tomášek  0949 064 179
- Smrdáky č.129 + teplovod p.Poništ  SVB Severka  Smrdáky
- ul. Podzáhradná  BA Ing. Švaňa   0911 253 695 Správa domov SBD Bratislava II.
- ul. M.R. Štefánika 42-46, Michalovce Bytové družstvo Michalovce
- ul. Letná  329  Ing.Giba
- ul. Komenského 79,91 Trebišov Ing. Giba 0908 354 374
- ul. Komenského 77, 81 Trebišov   Ing.Giba
- ul. I.Krasku  248 Považská Bystrica  OSBD -Považská Bystrica, p.Čaputa
- ul. Karpatské námestie 27,29  Ing.Bilík
- ul. Matice  Slovenskej 923,Stropkov   Bytové Družstvo 0905 422 137
- ul. Fučíková 29, Bardejov  OSBD Bardejov
- ul. Gorlická 10 Spravbyt, s.r.o   Bardejov
 
Rok 2015

- ul. Tranovského 18-20 Údržba domov s.r.o Mgr.Ralbovská
- ul. Hraničná 65-69   Správa domov SBD, p.Tarajová
- ul. Karpatské námestie 30,31 Ing.Bilík
- ul. M.R.Štefánika 389/ 11,13,15 Stará Túra ,  Bytové družstvo občanov S.Túra
- ul. Tranovského 34,36,38  Bratislava   Vlastníci bytov a NP, PROGRES THERM  s.r.o
- ul. Cabanová 32,34 Bratislava Údržba Domov s.r.o, 0903 318 942-Mgr.Ralbovská
- ul. Korytnícka 1, Bratislava   Správa Domov SBD Bratislava II.s.r.o,  Ing.Pammer   72bj,  stúpačky,ležaté rozvody,prípojka vody
- ul. Mierová 24,  Bratislava, ležatý rozvod,stúpačky, Bratislavský výškový servis s.r.o,64 bj,stúpačky, ležatý rozvod, p.Michalovich -0911 312 024
- ul. Lietavská 3,  stúpačky, Bratislava   Bytové družstvo  Petržalka, Mgr.Viera Colníková- 0917 147 071
- ul. Rajčianská 8,10,12 Bratislava,  A-DOMUS Ing.Stanová -0903 208 176, 72 bj,stúpačky
- ul. Mlynská č.697, Bytové družstvo Stropkov,48 bj,ležaté rozvody
- ul. Osuského 12,14,16 Bratislava, správca MK Real s.r.o, Malinovo, Ing.Ivan Tichý zástupca VB -0905 657 031,  42bj,stúpačky,ležaté rozvody
- ul. Nejedlého 35,37,39 Bratislava, Správcovské bratislavské družstvo,72 bytových jednotiek, stúpačky,ležaté rozvody, prípojka vody,p.Biben-zástupca VB 0903 160714, Ing.Bláha správca Dúbravka
- ul. Studenohorská 13,15  Bratislava, Doming s.r.o, stúpačky
- ul. Mlynská č.699, 64 bj, Bytové družstvo Stropkov,stúpačky
- ul. Karpatské námestie 21-26, ležaté rozvody, prípojka vody,SVB, Ing,Bilík
- ul.Ipeľská 1, 52bj,ležaté rozvody, prípojka vody, Bytový podnik Podunajské Biskupice -p. Szluková,  p.Urbanová  -zástupca vlastníkov 0910 268 300  
 
 
Rok 2016

- ul.Ipeľská 1, dažďová kanalizácia, kanalizácia –suterén –Bytový podnik Podunajské Biskupice, p.Urbanová 0910 268 300 –zástupca VB
- Karpatské námestie 21-26 – dažďová kanalizácia, zastupca VB p.Bilík 0905 613 901
- Slatinská 22-24,40 bj, ŠFRB - stúpacie rozvody vody, kanalizácie, plynu,  ležaté rozvody vody a plynu, vodovodná prípojka, výmena vodomerov, p.Vargová –zástupca VB - 0904 940 836 .,správca K.T.I družstvo, Banšelová
- Hlavačiková 12-14 Bratislava,68 bj, objednávateľ  Montypro s.r.o,ležaté rozvody vody, stúpacie rozvody vody
- Tematinská 6,Bratislava, 48bj, objednávateľ Montypro s.r.o, kompletná výmena rozvodov ZTI a Plynu
- Lotyšská 26-32  80 bj,Bratislava, Bytový podnik Podunajské Biskupice, p.Szluková, ležaté potrubie kanalizácie,  kompletná výmena stúpacích rozvodov
- Mlynská 40-46, 32bj, Stropkov, Bytové družstvo Stropkov, ležaté potrubie SV,TV,C_TV, stúpacie rozvody vody a kanalizácie
- ul.Námestie Hraničiarov 19,21,23, Bratislava, Bytové družstvo Petržalka, p.Kováčová 0904 880 327-zástupca vlastníkov bytov, ležaté rozvody, prípojka vody
- ul .Osuského 18,20,22 Bratislava, 42bj,ETP Management budov s.r.o, Bratislava,p.Brezany –zástupca vlastníkov bytov
- Studenohorská 13, Doming s.r.o , kompletná výmena ZTI a plynu, p.Jaura –zástupca vlastníkov bytov
- ul.Hraničná 65-69 Bratislava, Správa domov SBD, dokončovacia etapa výmeny ZTI a plynu
- ul. Hviezdoslavová 120/ D,  Smrdáky, SVB Severka, p.Poništ, výmena ZTI a plynu
- ul. Koniareková 14-15, Trnava, výmena ZTI a plynu , ležatých rozvodov vody objednávateľ  Progres Therm s.r.o
- ul. Hospodárska 36, Trnava ,  výmena ZTI, objednávateľ  Progres Therm s.r.o
- ul. Opatovská 49,51 Trenčín,  výmena ZTI a plynu , ležatých rozvodov vody, objednávateľ  Progres Therm s.r.o
- ul.Cabanová 32-34, výmena dažďovej kanalizácie, Údržba Domov s.r.o,
- ul. Fándlyho 27-29, Žilina kompletná výmena ZTI a plynu + ležaté rozvody, objednávateľ Progress Therm s.r.o
- ul. Nábrežná 99/18, Nová Baňa, výmena ZTI a plynu + ležaté rozvody, objednávateľ  SVB  Novobanská 44, predseda František Bakoš

Rok 2017

- ul.Slatinská 18-20, 48 bj,  Bratislava,  výmena ležatých rozvodov vody a plynu, stúpacích rozvodov vody, kanalizácie a plynu, objednávateľ Vlastníci bytov a NP v zastúpení Správa domov SBD ll s.r.o, ŠFRB
- ul. Hospodárska 31-36,  90 bj, Trnava, výmena stúpacích rozvodov vody a kanalizácie,  ležatých rozvodov TV,  objednávateľ ProgresThermm s.r.o, ŠFRB
- ul.Zalužická  17-23, 189 bj Bratislava,  1. etapa výmena ležatých rozvodov vody,  kanalizácie  a plynu 2.výmena stúpacích rozvodov vody, kanalizácie, plynu a vzduchotechniky, 3.etapa vyregulovanie UK ,  Bytové družstvo Svornosť, p.Haviar – 0905 980 359 predseda spoločenstva, ŠFRB
- ul.Hrnčiarská 36,38,40 – 48 bj,  Stropkov –výmena ZTI a plynu, ležaté rozvody vody, bytové družstvo Stropkov, technik –p.Dzuria 0905 422 137,ŠFRB
- ul. Hrnčiarská  22,24,26,28 Stropkov  -64 bj, výmena ZTI a plynu, ležaté rozvody vody,  Bytové družstvo Stropkov, ŠFRB
- ul.Hrnčiarská 17,19, Stropkov 48 bj, Kompletná výmena ZTI a plynu, ŠFRB, Bytové družstvo Stropkov
- ul.Fučíková 30-32, 64 bj, Bardejov,  Kompletná výmena ZTI a plynu, Vlastníci bytov a NP BD
- ul. Hrnčiarská 30,32,34 64 bj Stropkov,  Kompletná výmena ZTI a plynu, ležaté rozvody vody,  Bytové družstvo Stropkov,
- ul.Latorická 15-17,Bratislava,24bj,  1.etapa, Výmena stúpacích rozvodov vody, kanalizácie a plynu, ležatých rozvodov vody , vodovodnej prípojky, Bratislavský výškový servis
- ul. Studenohorská 73-75, Bratislava, 32 bj, Výmena stúpacích rozvodov vody, kanalizácie a plynu, Doming s.r.o – bytové družstvo
- ul.Kollarová 1, Senec -48bj, Výmena stúpacích a ležatých rozvodov ZTI a plynu,  ProgressTherm s.r.o
- ul.Latorická 15-17, Bratislava, Výmena stúpacích a ležatých rozvodov ZTI a plynu, Bratislavský výškový servis
- ul.Vajnorská 92, Bratislava,  Výmena stúpacích rozvodov vody a kanalizácie,  ležatých rozvodov vody, Montypro s.r.o

Rok 2018

- ul.Sibírska 1,3,5 Bratislava , 72bj Výmena stúpacích rozvodov vody, kanalizácie a plynu, dažďovej kanalizácie, ležatých rozvodov vody, Fort stav s.r.o,  Údernicka 9, Bratislava,ŠFRB
- ul.Buliková 1,3 Bratislava,  48bj Výmena stúpacích rozvodov vody, kanalizácie a plynu, ležatých rozvodov  vody, ProgresTherm s.r.o, Lysica,ŠFRB
- ul.1.mája 2057/9 Snina  52 bj Výmena stúpacích rozvodov vody, kanalizácie a plynu, ležatých rozvodov studenej vody, Britizol s.r.o, ŠFRB
- ul.Komenského 2663, Snina, výmena ležatých rozvodov vody, Britizol s.r.o
- ul.Mlynská 15,17,Stropkov  48bj,  výmena stúpacích rozvodov vody a kanalizácie, ležatých rozvodov vody Bytové družstvo Stropkov, p.Dzuria 0905 422 137, ŠFRB
- ul.Fučíková 29,30, výmena ležatých rozvodov vody, 64bj, Bardbyt s.r.o, Bardejov -správca
- ul.Dopravná 31,33,35,  Bratislava-32bj, výmena stúpacích rozvodov vody a kanalizácie, ProgresTherm, Lysica
- ul.Bullová 5,7, 32 bj Bratislava, výmena stúpacích rozvodov vody, kanalizácie a plynu, výmena ležatých rozvodov vody, Bytové družstvo Dúbravka, spol. sro
- Lietavská 2,4,6  Bratislava 48 bj, ProgressTherm, výmena stúpacích rozvodov  vody, kanalizácie a plynu, dažďových zvodov, ležatých rozvodov vody
- ul.Mlynská č.699/15,17,19 Stropkov ,  57 bj,  výmena ZTI a plynu,  Bytové družstvo Stropkov
- ul.Matice slovenskej 913/34,36,38 Stropkov,  42 bj, výmena ZTI  a plynu, ležatých rozvodov vody a plynu, Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP SOSNA B Stropkov
- ul.Centrum I.-č.33 Dubnica nad Váhom,  48 bj, výmena ZTI a plynu, PROGRESTHERM s.r.o, Lysica
- ul.Šmidkeho 9, Trenčín, 72 bj, výmena ZTI a plynu, PROGRESTHERM s.r.o, Lysica
- ul.Kpt.Rašu 17,19,21 Bratislava, 81 bj, výmena rozvodov ZTI a plynu, ležatých rozvodov vody a plynu, FORTSTAV s.r.o, Bratislava
- ul.Krátka č.1466/57 Humenné, 32 bj, BRITIZOL s.r.o,
- ul.Latorická 13 Bratislava,  výmena ležatých rozvodov, Bratislavský výškový servis
- ul.Hrnčiarská 1606/17,19 Stropkov, výmena rozvodov ZTI a plynu, výmena ležatých rozvodov, Bytové družstvo Stropkov
- Národná banka Slovenska, výmena rozvodov vody, NBS
 
Rok 2019

 
-Peknikova 13,15,17,19, 81bj, výmena stúpacích a ležatých  rozvodov  vody a plynu, PROGRESTHERM s.r.o, Lysica
- Národná banka Slovenska, 2.etapa výmeny rozvodov vody a ÚK,
- ul.Krátka č.1466/57,  Humenné výmena ležatých rozvodov vody, vyregulovanie ÚK, Britizol s.r.o
- Budatínska 67,69, Bratislava 48 bj,  výmena stúpacích a ležatých rozvodov vody a plynu, výmena stúpacích rozvodov dažďovej kanalizácie, FORTSTAV s.r.o Bratislava
- Drobného 23, 48 bj, Bratislava výmena stúpacích rozvodov vody, kanalizácie a plynu,ProgresTherm s.r.o, Lysica
- ul.Marková 9, 81 bj,Bratislava, výmena rozvodov ZTI a plynu,Thermo +SC s,r,o
- ul.Tehelná 13,15, Bratislava, 32 bj, výmena rozvodov ZTI a plynu Progres Therm s.r.o, Lysica
- ul.Znievská 5,7, Bratislava, 81 bj, výmena rozvodov ZTI a Plynu, stúpacích a ležatých, Termo +SK s.r.o, Senec
- ul.Jahodová 21,23,ul.Ďurgalová 16, ul.Royová 37 Bratislava, 72 bj, výmena stúpacích a ležatých rozvodov ZTI a plynu, Fortstav s.r.o, Bratislava, Úderícka č.9
- ul.Duklianských hrdinov 880,Trenčín, 56 bj, výmena stúpacích rozvodov ZTI a plynu, M-GAS s.r.o, Trenčín
- ul.Sibírska 689,699, Trenčín, 48 bj výmena stúpacích rozvodov ZTI a plynu, M-GAS s.r.o
- ul.Jasovská 10,12 Bratislava, 132 bj výmena stúpacích a ležatých rozvodov ZTI a plynu,Thermo+SK s.r.o, Senec
- ul.Galbavého 3,Bratislava, 132 bj, výmena stúpacích rozvodov ZTI a plynu,ProgresTherm s.r.o ,Lisica
- ul,Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, Agropark Liptov s.r.o, rozvody ÚK, plynu, kanalizácie
- ul.Mateja Bela 2479, Trenčín, M-Gas  s.r.o, Trenčianská Turná
 
Rok 2020
 
- ul.Fučíková 29, Bardejov, Bardbyt sr.o
- ul.Stavbárska 44-54, Bratislava, Bratislavský výškový servis s.r.o, Bratislava
- obec Tokajík, Rekonštrukcia vnútorných priestorov Múzea Tokajíckej tragédie
- ul.Laca Novomeského 2, Trenčín, M-Gas s.r.o, Trečianská Turná
- ul.Západná 3, Trenčín, M-Gas s.r.o
- ul.Družstevná 20,Nemčová, M-Gas s.r.o
- ul.Homolová 17,19, Bratislava, Údržba Domov s.r.o, Bratislava
- ul.Pri Kríži 20, Bratislava, Údržba Domov s.r.o
- ul.Klimkovičová 9-13, Bratislava, Fort –STAV s.r.o, Bratislava
- ul.Duklianských hrdinov č.874, Trenčín, Spoločenstvo vlastníkov bytov 874,Trenčán
- ul.Lúčna 14, Prievidza, Spoločenstvo vlastníkov bytov Lúčna III.,Prievidza